1800

  • Record 1800 modell A i den blåa och gröna sjögräskartongen.

  • Pebeco 444 Version 1. (Record 1800) i den röda originallådan.