1550

  • Record 1550 med grön och blå sjögräskartong.

  • Pebeco 121 (Record 1550) i den röda originallådan.

  • Rainbow 121 (Record 1550)

  • Craftsman 1339 ( Record 1550)