2000

  • Record 2000 med gula mellanlägg, och det blåa schatullet, från 1941-43

      

  • Record 2000 med svarta mellanlägg, från c:a 1943-46

      

  • Pebeco 999 (Record 2000) i träschatull, c:a 1942-43.